Ngân hàng Citibank Việt Nam

 • Trụ sở chính: 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, TPHCM
 • Số điện thoại: (84 28) 3521 1111
 • Số Fax: (84 28) 3521 1510
 • Website: https://www.citibank.com.vn
 • Email: info@citibank.com.vn
 • Thông tin thêm:
  • Citibank là một trong 10 ngân hàng lớn nhất Mỹ và là ngân hàng nước ngoài hàng đầu tại Việt Nam
  • Ngân hàng hoạt động tại Việt Nam từ 1993
  • Ngân hàng điện tử cho Doanh nghiệp và các định chế tài chính tốt nhất Việt nam năm 2016, 2017 của Tạp chí Global Finance
  • Ngân hàng Dịch vụ Doanh nghiệp và các định chế tài chính tốt nhất Việt nam năm 2015 và 2016  do Tạp chí Asset AAA Awards bình chọn
  • Ngân hàng tốt nhất Việt nam năm 2012, 2013 và 2015 do Tạp chí Asset AAA Awards bình chọn
  • Giải thưởng Golden Dragon Award cho Ngân hàng có dịch vụ tốt nhất Việt Nam từ 2007 - 2017.
  • Ngân hàng lưu ký tốt nhất năm 2017 của Tạp chí Asset AAA Awards bình chọn
Tỷ giá hôm nay (11-05-2021) Tỷ giá