Lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngân hàng

Ngân hàng KKH 1 T 2 T 3 T 6 T 9 T 12 T 24 T 36 T 48 T
Ngân hàng Quân Đội 0.30 4.40 4.50 4.90 5.40 5.60 7.20 7.50 7.00 7.00
Ngân hàng Bản Việt 1.00 5.40 5.40 5.40 7.20 6.90 7.40 7.20 7.20 7.20
Ngân hàng HSBC Việt Nam 0.00 0.10 0.75 0.75 2.00 2.40 2.40 2.85 2.85 0.00
Ngân hàng Đại Chúng 0.80 5.30 5.30 5.30 6.80 7.00 7.50 7.60 7.70 0.00
Ngân hàng Đông Á 0.30 0.30 4.90 5.00 5.30 6.30 6.50 7.50 7.50 7.50
Ngân hàng Phương Đông 0.20 5.40 5.40 5.50 6.50 6.80 7.40 7.60 7.70 7.70
Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam 0.20 4.30 4.30 4.80 5.30 5.50 6.90 7.00 7.00 7.00
Ngân hàng Công Thương Việt Nam 0.20 4.30 4.30 4.80 5.30 5.50 6.80 6.80 7.00 7.00
Ngân hàng Ngoại thương 0.20 4.30 4.30 4.80 5.30 5.50 6.50 6.50 6.50 6.50

* Lãi suất được cập nhật lúc 25-05-2019 12:00 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch

Giá mua Giá mua
AUD 15,890.99 16,258.66
CAD 17,084.65 17,532.86
CHF 23,029.51 23,491.91
EUR 25,984.04 26,791.63
GBP 29,318.26 29,787.54
HKD 2,937.50 3,002.48
INR - 348.32
JPY 206.39 214.52
RUB - 402.63
SGD 16,776.21 17,078.86
THB 719.45 749.45
USD 23,335.00 23,455.00
Tỷ giá