Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên HSBC Việt Nam

  • Trụ sở chính: 235 Đồng Khởi, Quận 1, TPHCM
  • Số điện thoại: [84] (8) 3829 2288
  • Số Fax: [84] (8) 3823 0530
  • Website: http://www.hsbc.com.vn/
  • Email: hsbcpremiervnm@hsbc.com.vn
  • Thông tin thêm:

    HSBC thành lập văn phòng đầu tiên tại Sài Gòn vào năm 1870. Đến tháng 8/1995, HSBC chi nhánh Hồ Chí Minh chính thức được cấp giấy phép hoạt động.

Tỷ giá hôm nay (21-05-2024) Tỷ giá