Ngân Hàng Liên Doanh Vietinbank- Cathay United Bank (INDOVINA BANK LIMITTED)

  • Trụ sở chính: 39 Hàm Nghi - QI - TP.HCM
  • Số điện thoại: 8.224.995
  • Số Fax: 8.8230.131
  • Website: http://www.indovinabank.com.vn/vi
  • Email:
  • Thông tin thêm:
Tỷ giá hôm nay (19-08-2019)
Giá mua Giá mua
AUD 15,477.07 15,835.27
CAD 17,185.78 17,636.76
CHF 23,359.06 23,923.76
EUR 25,545.46 26,391.85
GBP 27,803.89 28,249.13
HKD 2,916.11 2,980.64
INR - 336.84
JPY 214.63 224.60
RUB - 385.47
SGD 16,543.74 16,842.31
THB 736.88 767.62
USD 23,145.00 23,265.00
Tỷ giá