Ngân hàng TNHH Indovina

  • Trụ sở chính: 97A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
  • Số điện thoại: (+84-28) 3942 1042
  • Số Fax: (+84-28) 3942 1043
  • Website: https://www.indovinabank.com.vn
  • Email: support@indovinabank.com.vn
  • Thông tin thêm:

    Ngân hàng Trách nhiệm hữu hạn Indovina (IVB) là ngân hàng liên doanh đầu tiên tại Việt Nam được thành lập ngày 21/11/1990.

Tỷ giá hôm nay (21-05-2024) Tỷ giá