CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUỐC TẾ VIỆT NAM JACCS

  • Trụ sở chính: Tầng 15, Tòa nhà CENTEC, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  • Số điện thoại: (84-8) 5404-3870
  • Số Fax: (84-8) 5404-3882
  • Website: http://www.jaccs.com.vn/
  • Email: jivf_info@jaccs.com.vn
  • Thông tin thêm:

    Công ty tài chính TNHH một thành viên quốc tế Việt Nam JACCS (JIVF) thành lập 02/06/2010

Tỷ giá hôm nay (21-05-2024) Tỷ giá