Ngân Hàng TMCP Kiên Long (KienLong Bank)

  • Trụ sở chính: 44 Phạm Hồng Thái, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
  • Số điện thoại: 0773.877.539
  • Số Fax: 0773.877.538
  • Website: http://www.kienlongbank.com.vn/
  • Email:
  • Thông tin thêm:
Giá mua Giá mua
AUD 16,869.81 17,156.93
CAD 17,467.58 17,818.65
CHF 23,008.45 23,470.49
EUR 26,395.93 26,870.54
GBP 29,592.99 30,066.76
HKD 2,934.50 2,999.43
INR - 335.82
JPY 202.76 211.26
RUB - 392.38
SGD 16,769.88 17,072.47
THB 693.63 722.56
USD 23,270.00 23,360.00
Tỷ giá