Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt

 • Trụ sở chính: 109 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Số điện thoại: 1800 577 758
 • Số Fax:
 • Website: http://www.lienvietpostbank.com.vn
 • Email: dichvukhachhang@lienvietpostbank.com.vn
 • Thông tin thêm:
  • Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt thành lập ngày 28/03/2008.
  • Ngân hàng trách nhiệm xã hội Tốt Nhất tại Việt Nam 2018 (Best CSR Bank 2018) do Tạp chí International Business Magazine trao tặng.
  •  Ngân hàng thương mại phát triển Nhanh Nhất Việt Nam 2018 (Fasteset growing commercial Bank Vietnam 2018) do Global Banking and Finance Review trao tặng.
  • Ngân hàng có giải pháp thương mại điện tử tốt nhất Việt Nam 201 8 -  do Global Banking and Finance Review trao tặng.
  • Giải thưởng Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam 2018 
  • Giải thưởng Ngân hàng có Sản phẩm/dịch vụ sáng tạo tiêu biểu năm 2018 do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và Tổ chức Dữ liệu quốc tế IDG trao tặng.
  • Giải thưởng Công ty Fintech tiêu biểu năm 2018 do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và Tổ chức Dữ liệu quốc tế IDG trao tặng.
  • Giải thưởng Công nghệ Số Việt Nam 2018 do Hiệp hội Truyền thông số Việt Nam trao tặng.
Tỷ giá hôm nay (02-03-2021) Tỷ giá