Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Đại Dương

 • Trụ sở chính: Tòa nhà Daeha, 360 Kim Mã, Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội
 • Số điện thoại: 024. 3772 6789
 • Số Fax: 024.3772 6969
 • Website: http://www.oceanbank.vn/
 • Email: support@oceanbank.vn
 • Thông tin thêm:
  • OceanBank được thành lập vào năm 1993.
  • Giải thưởng Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam 2014.
  • Giải thưởng Nhóm Ngân hàng tốt nhất Việt Nam 2014 - Best Banking Group in Vietnam
  • Giải thưởng Sáng kiến Ngân hàng điện tử tốt nhất Việt Nam 2014.
Tỷ giá hôm nay (24-01-2021) Tỷ giá