Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam

  • Trụ sở chính: 22 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Số điện thoại: (84) 024 3942 6800
  • Số Fax: (84) 024 3942 6796/97
  • Website: http://www.pvcombank.com.vn
  • Email: pvb@pvcombank.com.vn
  • Thông tin thêm:

    Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) được thành lập trên cơ sở hợp nhất Ngân hàng TMCP Phương Tây và Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam vào ngày 16/09/2013.

Tỷ giá hôm nay (23-06-2024) Tỷ giá