Ngân hàng TMCP Sài Gòn

 • Trụ sở chính: 927 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, TP HCM
 • Số điện thoại: (028) 39 230 666
 • Số Fax: (028) 39 225 888
 • Website: http://www.scb.com.vn/
 • Email: chamsockhachhang@scb.com.vn
 • Thông tin thêm:
  • Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) được thành lập vào ngày 26/12/2011.
  • Ngân hàng Thương mại tốt nhất Việt Nam 2018
  • Ngân hàng Ngoại hối của năm 2018
  • Chứng chỉ tiền gửi tốt nhất Việt Nam 2018
  • Dịch vụ khách hàng tốt nhất Việt Nam 2018
  • Ngân hàng có doanh số giao dịch nước ngoài tăng trưởng tốt nhất năm 2018
  • Ngân hàng có sản phẩm dịch vụ sáng tạo tiêu biểu 2018
  • Ngân hàng quản trị doanh nghiệp tốt nhất Việt Nam 2018
Tỷ giá hôm nay (11-05-2021) Tỷ giá