Ngân Hàng Phát Triển Việt Nam (VDB)

  • Trụ sở chính: 25 A - Cát Linh- Đống Đa- Hà Nội
  • Số điện thoại: 437000000
  • Số Fax: 437000000
  • Website: http://www.vdb.gov.vn/
  • Email:
  • Thông tin thêm:
Giá mua Giá mua
AUD 16,272.81 16,549.83
CAD 17,107.02 17,450.91
CHF 23,009.98 23,472.16
EUR 26,023.88 26,754.21
GBP 30,063.93 30,545.36
HKD 2,914.07 2,978.56
INR - 348.53
JPY 202.84 210.83
RUB - 402.62
SGD 16,962.61 17,268.75
THB 717.20 747.12
USD 23,150.00 23,250.00
Tỷ giá