Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank)

 • Trụ sở chính: 108 Trần Hưng Đạo, Hà Nội
 • Số điện thoại: 39421030
 • Số Fax: 39421032
 • Website: http://www.vietinbank.vn/web/home/vn/index.html
 • Email:
 • Thông tin thêm:
  • Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) được thành lập từ năm 1988
  • Vietinbank là một trong 5 ngân hàng TMCP nhà nước lớn nhất và một trong G12 ngân hàng TMCP lớn nhất Việt Nam
  • Là thành viên của Tổ chức Phát hành và Thanh toán thẻ VISA, MASTER quốc tế. 
  • ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam mở chi nhánh tại Châu Âu
Giá mua Giá mua
AUD 15,855.08 16,221.97
CAD 17,310.97 17,765.17
CHF 23,258.84 23,725.92
EUR 25,930.38 26,688.09
GBP 29,267.58 29,736.16
HKD 2,938.84 3,003.87
INR - 347.24
JPY 213.63 222.40
RUB - 407.78
SGD 16,947.94 17,253.75
THB 738.46 769.27
USD 23,245.00 23,365.00
Tỷ giá