Ngân Hàng Liên Doanh VIỆT-THÁI (VINASIAM BANK)

  • Trụ sở chính: 2 Phó Đức Chính - QI - TP.HCM
  • Số điện thoại: 08.8210.630
  • Số Fax: 8210557
  • Website: http://www.vinasiambank.com/
  • Email:
  • Thông tin thêm:
    • Ngân hàng Liên doanh Việt Thái (Vinasiam Bank) hoạt động từ năm 1995
    • Vinasiam Bank là ngân hàng liên doanh giữa 3 đối tác lớn - Agribank, Ngân hàng Thương mại Siam của Thái Lan và Tập đoàn Charoen Pokphand (CP) của Thái Lan
Tỷ giá hôm nay (07-04-2020)
Giá mua Giá mua
USD 23,330.00 23,540.00
JPY 208.42 219.05
AUD 14,010.77 14,508.44
EUR 24,795.70 25,980.92
GBP 28,117.83 29,116.60
HKD 2,948.88 3,072.01
CAD 16,214.66 16,891.67
CHF 23,420.05 24,397.93
INR 0.00 320.33
RUB 0.00 344.51
SGD 15,973.35 16,640.30
THB 630.65 727.02
Tỷ giá