Ngân Hàng Liên Doanh VIỆT-THÁI (VINASIAM BANK)

  • Trụ sở chính: 2 Phó Đức Chính - QI - TP.HCM
  • Số điện thoại: 08.8210.630
  • Số Fax: 8210557
  • Website: http://www.vinasiambank.com/
  • Email:
  • Thông tin thêm:
    • Ngân hàng Liên doanh Việt Thái (Vinasiam Bank) hoạt động từ năm 1995
    • Vinasiam Bank là ngân hàng liên doanh giữa 3 đối tác lớn - Agribank, Ngân hàng Thương mại Siam của Thái Lan và Tập đoàn Charoen Pokphand (CP) của Thái Lan
Tỷ giá hôm nay (26-02-2020)
Giá mua Giá mua
USD 23,145.00 23,315.00
JPY 203.29 212.58
AUD 15,034.49 15,506.48
EUR 24,740.18 25,870.57
GBP 29,742.48 30,370.97
HKD 2,932.20 3,006.17
CAD 17,154.94 17,693.51
CHF 23,299.14 24,030.59
INR 0.00 335.80
RUB 0.00 395.76
SGD 16,358.18 16,737.28
THB 643.03 747.27
Tỷ giá