Ngân Hàng Liên Doanh VIỆT-THÁI (VINASIAM BANK)

  • Trụ sở chính: 2 Phó Đức Chính - QI - TP.HCM
  • Số điện thoại: 08.8210.630
  • Số Fax: 8210557
  • Website: http://www.vinasiambank.com/
  • Email:
  • Thông tin thêm:
    • Ngân hàng Liên doanh Việt Thái (Vinasiam Bank) hoạt động từ năm 1995
    • Vinasiam Bank là ngân hàng liên doanh giữa 3 đối tác lớn - Agribank, Ngân hàng Thương mại Siam của Thái Lan và Tập đoàn Charoen Pokphand (CP) của Thái Lan
Tỷ giá hôm nay (19-08-2019)
Giá mua Giá mua
AUD 15,477.07 15,835.27
CAD 17,185.78 17,636.76
CHF 23,359.06 23,923.76
EUR 25,545.46 26,391.85
GBP 27,803.89 28,249.13
HKD 2,916.11 2,980.64
INR - 336.84
JPY 214.63 224.60
RUB - 385.47
SGD 16,543.74 16,842.31
THB 736.88 767.62
USD 23,145.00 23,265.00
Tỷ giá