Ngân Hàng Liên Doanh VIỆT-THÁI (VINASIAM BANK)

  • Trụ sở chính: 2 Phó Đức Chính - QI - TP.HCM
  • Số điện thoại: 08.8210.630
  • Số Fax: 8210557
  • Website: http://www.vinasiambank.com/
  • Email:
  • Thông tin thêm:
    • Ngân hàng Liên doanh Việt Thái (Vinasiam Bank) hoạt động từ năm 1995
    • Vinasiam Bank là ngân hàng liên doanh giữa 3 đối tác lớn - Agribank, Ngân hàng Thương mại Siam của Thái Lan và Tập đoàn Charoen Pokphand (CP) của Thái Lan
Tỷ giá hôm nay (21-05-2024) Tỷ giá