Ngân Hàng Liên Doanh VIỆT-THÁI (VINASIAM BANK)

  • Trụ sở chính: 2 Phó Đức Chính - QI - TP.HCM
  • Số điện thoại: 08.8210.630
  • Số Fax: 8210557
  • Website: http://www.vinasiambank.com/
  • Email:
  • Thông tin thêm:
    • Ngân hàng Liên doanh Việt Thái (Vinasiam Bank) hoạt động từ năm 1995
    • Vinasiam Bank là ngân hàng liên doanh giữa 3 đối tác lớn - Agribank, Ngân hàng Thương mại Siam của Thái Lan và Tập đoàn Charoen Pokphand (CP) của Thái Lan
Giá mua Giá mua
AUD 16,087.87 16,460.19
CAD 17,490.60 17,949.56
CHF 23,215.45 23,776.65
EUR 25,878.39 26,735.79
GBP 28,555.71 29,012.96
HKD 2,929.99 2,994.82
INR - 350.04
JPY 212.54 222.41
RUB - 409.96
SGD 16,879.69 17,184.31
THB 737.52 768.28
USD 23,165.00 23,285.00
Tỷ giá