Ngân Hàng Liên Doanh VIỆT-NGA (VRB)

 • Trụ sở chính: Số 1 Yết Kiêu, Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội
 • Số điện thoại: 9426.668
 • Số Fax: 9426.669
 • Website: http://www.vrbank.com.vn/
 • Email:
 • Thông tin thêm:
  • Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga hoạt động năm 2006
  • Tên tiếng Anh: Vietnam - Russia Joint Venture Bank
  • Tên gọi tắt: VRB
  • VRB ra đời là kết quả của sự hợp tác về mặt kinh tế giữa Chính Phủ và Ngân hàng Trung ương của hai nước Việt Nga
Giá mua Giá mua
AUD 16,087.87 16,460.19
CAD 17,490.60 17,949.56
CHF 23,215.45 23,776.65
EUR 25,878.39 26,735.79
GBP 28,555.71 29,012.96
HKD 2,929.99 2,994.82
INR - 350.04
JPY 212.54 222.41
RUB - 409.96
SGD 16,879.69 17,184.31
THB 737.52 768.28
USD 23,165.00 23,285.00
Tỷ giá