Ngân Hàng Liên Doanh Việt Thái

  • Trụ sở chính: 02 Phó Đức Chính, Quận 1, TPHCM
  • Số điện thoại: (84-8) 3 8210630 - (84-8) 3 8210557
  • Số Fax: (84-8) 3 8210585
  • Website: http://www.vsb.com.vn/
  • Email: đang cập nhật
  • Thông tin thêm:

    Ngân Hàng Liên Doanh Việt Thái đã chính thức đóng cửa ngày 30/12/2015 theo Quyết định số 2653 thu hồi Giấy phép hoạt động Ngân hàng liên doanh Việt Thái (VSB) của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước theo đề nghị của nhà băng này

Tỷ giá hôm nay (21-05-2024) Tỷ giá