Cập nhật Swift Code ngân hàng UOB Việt Nam

Mã SWIFT là định dạng tiêu chuẩn cho mã định danh doanh nghiệp (BIC) được các ngân hàng và tổ chức tài chính trên khắp thế giới sử dụng chúng nhằm định danh mình trên toàn cầu. Swift Code giúp họ xác định và cho biết họ là ai, ở đâu. Có thể nói đây là một loại mã ngân hàng quốc tế hoặc ID của ngân hàng.

Mã Swift Code ngân hàng UOB Việt Nam

Swift Code ngân hàng được sử dụng khi chuyển tiền giữa các ngân hàng, đặc biệt đối với chuyển tiền quốc tế hoặc thanh toán SEPA. Khi cần trao đổi với nhau các ngân hàng cũng sử dụng các mã này. Vậy Mã Swift Code ngân hàng UOB là gì?

Tên gọi: Ngân Hàng UOB Việt Nam :

Tên viết tắt: UOB. 

Tên giao dịch quốc tế: United Overseas Bank Ltd. 

Swift code: UOVBVNVX hoặc UOVBVNVXXXX

Cách giải mã Swift code ngân hàng UOB như sau:

  • UOVB là mã ngân hàng
  • VN là mã quốc gia Việt Nam
  • VX là mã vị trí
  • XXX là mã chi nhánh (chỉ trụ sở chính)

Đây là mã SWIFT dành cho Ngân hàng TNHH MTV ngoài nước Hòa Kỳ (VIỆT NAM)

Ngân hàng UOB

Ngân hàng UOB

Lưu ý khi dùng mã SWIFT chuyển và nhận tiền

Khách hàng khi chuyển tiền cho người khác hoặc nhận tiền từ nước ngoài gửi về cần nhớ luôn kiểm tra mã SWIFT với người nhận hoặc ngân hàng của bạn.

Các thông tin giao dịch như tên người gửi/người nhận, số tài khoản, địa chỉ đều đúng nhưng mã SWIFT sai thì giao dịch sẽ không đến được chính xác nơi bạn muốn chuyển tiền đến.

Sau khi kiểm tra nếu bạn thấy mình đã sử dụng sai mã SWIFT để chuyển tiền thì có thể liên hệ với ngân hàng bạn sử dụng dịch vụ ngay lập tức để hủy giao dịch. Nếu giao đã được thực hiện và quá muộn để hủy, có thể bạn tự tìm cách liên hệ với người nhận và yêu cầu họ trả lại tiền cho bạn. Do đó việc kiểm tra mã  SWIFT trước khi thực hiện giao dịch là vô cùng quan trọng.

Với những khách hàng có nhu cầu hay đang sử dụng dịch vụ, sản phẩm của ngân hàng UOB hãy ghi nhớ mã Swift code của UOB Việt Nam là UOVBVNVX để sử dụng trong các giao dịch quốc tế của mình thật chính xác.