Tìm hiểu tài trợ thương mại là gì?

Tài trợ thương mại là gì?

Tài trợ thương mại (Trade Finance) là hình thức khác của cho vay thương mại, hoạt động này đóng vai trò là trung gian thanh toán giữa người mua và người bán trong hoạt động kinh doanh.

Tài trợ thương mại là cách gọi chung gồm rất nhiều các sản phẩm tài chính ngân hàng hay công ty dùng để thực hiện các giao dịch thương mại.

Tài trợ thương mại được xem là một công cụ hữu ích cho doanh nghiệp giao thương quốc tế, giúp các doanh nghiệp nhập khẩu, xuất khẩu giao dịch thuận tiện.

Tài trợ thương mại là một hình thức khác của vay thương mại

Tài trợ thương mại là một hình thức khác của vay thương mại

Hoạt động tài trợ thương mại vô cùng sôi nổi nên các loại hình tài trợ cũng vô cùng đa dạng như:

  • Tài trợ thương mại xuất/nhập khẩu
  • Tài trợ thương mại trong nước
  • Tài trợ thương mại quốc tế
  • Bảo lãnh nhận hàng
  • Cho vay tài trợ xuất/nhập khẩu
  • Nhờ thu hộ chứng từ xuất nhập khẩu

Vai trò của hoạt động tài trợ thương mại

Xu thế toàn cầu hóa thúc đẩy thương mại quốc tế tăng trưởng mạnh, từ đó các ngân hàng ngày càng đẩy mạnh cung cấp các sản phẩm tài trợ thương mại. Vậy tài trợ thương mại có vai trò gì?

Giúp các doanh nghiệp nhanh chóng có được nguồn tài chính để đầu tư cho sản xuất kinh doanh thông qua các các khoản vay tín dụng thương mại. 

Giúp doanh nghiệp tăng nhanh vòng quay của đồng vốn, từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng doanh thu và lợi nhuận.

Các sản phẩm tài trợ thương mại của các ngân hàng góp phần nâng cao uy tín và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, giúp thực hiện đàm phán dễ dàng và thuận lợi hơn khi ký kết hợp đồng giao thương hàng hóa quốc tế.

Tài trợ thương mại giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro liên quan đến chính trị, lãi suất, tỷ giá, thanh toán… khi giao thương quốc tế. Những rủi ro này được các ngân hàng tài trợ thương mại gánh giúp.

Nhìn chung các sản phẩm tài trợ thương mại của các ngân hàng là công cụ hữu ích giúp doanh nghiệp giao thương quốc tế thuận lợi hơn.

Các hình thức tài trợ thương mại

Có hai hình thức tài trợ thương mại hiện nay đó là

Tài trợ thương mại trực tiếp: Đó là các biện pháp hỗ trợ vốn trực tiếp thông qua cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn để hỗ trợ cho hoạt động xuất/nhập khẩu hàng hóa, nguyên liệu, máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất hay qua hình thức tín dụng thanh toán quốc tế như nhờ thu, bảo lãnh, bao thanh toán, tín dụng chứng từ...

Tài trợ thương mại gián tiếp: Chỉ việc hỗ trợ cho doanh nghiệp nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi bằng cách chính sách gián tiếp như tỷ giá hối đoái, chính sách thuế xuất/nhập khẩu, chính sách lãi suất, môi trường pháp lý ổn định...

Hoạt động tài trợ thương mại trực tiếp được thực hiện bởi các ngân hàng thương mại thông qua các sản phẩm tài trợ thương mại được các ngân hàng cung ứng trên thị thường.

Hy vọng qua nội dung trên bạn đọc hiểu được khái niệm tài trợ thương mại và hiểu hơn về hoạt động tài trợ thương mại của các ngân hàng thương mại dành cho các doanh nghiệp hiện nay