Tìm hiểu về tài trợ thương mại Techcombank

Các hoạt động tài trợ thương mại Techcombank

Techcombank  thúc đẩy, tài trợ thương mại quốc tế và nội địa của khách hàng doanh nghiệp với các giải pháp hiệu quả đáp ứng nhu cầu vốn và dịch vụ thanh toán.

Các sản phẩm tài trợ thương mại của Techcombank gồm:

Tài trợ thương mại nhập khẩu

L/C nhập khẩu: 

Techcombank phát hành L/C là việc Techcombank cam kết chắc chắn sẽ thanh toán cho người thụ hưởng L/C khi người thụ hưởng xuất trình bộ chứng từ phù hợp

Các sản phẩm LC nhập khẩu đặc thù:

 • LC trả chậm có điều kiện trả ngay (UPAS)
 • Phát hành LC nhập khẩu theo chương trình GSM 102 của Bộ Nông nghiệp Mỹ
 • Phát hành LC nhập khẩu cho Khách hàng được Bảo lãnh bởi Ngân hàng khác
 • Tài trợ L/C dưới hình thức Tradeloan, Refinancing

Lợi ích:

 • An toàn trong giao dịch cho cả người mua và người bán;
 • Nâng cao vị thế của nhà nhập khẩu trong đàm phán
 • Được Techcombank hỗ trợ tài trợ vốn để thanh toán LC khi đến hạn

Nhờ thu nhập khẩu:

Đây là phương thức thanh toán mà nhà xuất khẩu ủy thác cho ngân hàng Techcombank thu hộ tiền từ khách hàng (nhà nhập khẩu) căn cứ vào bộ chứng từ giao hàng dựa trên cơ sở khách hàng thanh toán/chấp nhận hối phiếu. Techcombank sẽ trao bộ chứng từ gửi hàng cho khách hàng để nhận hàng

Các hình thức nhờ thu nhập khẩu:

 • Nhờ thu trả ngay D/P (Documentary against Payment): Ngân hàng thu hộ giao Bộ chứng từ cho Khách hàng (Người mua hàng) khi Khách hàng trả tiền
 • Nhờ thu trả chậm D/A (Documentary against Acceptance): Ngân hàng thu hộ chỉ giao Bộ chứng từ cho Khách hàng (Người mua hàng) khi Khách hàng cam kết thanh toán khi đến hạn

Lợi ích:

 • Giảm thiểu rủi ro và chi phí
 • Thời gian xử lý nhanh chóng
 • Được hỗ trợ tài chính thông qua chương trình tài trợ nhập khẩu.
 • An toàn, bảo mật thông tin

Tài trợ thương mại xuất khẩu

LC xuất khẩu: Bao gồm các hoạt động sau:

 • Thông báo LC xuất khẩu: Techcombank kiểm tra tính chân thực của L/C xuất khẩu/sửa đổi L/C xuất khẩu và thực hiện thông báo tới khách hàng nhanh chóng và chính xác
 • Xác nhận L/C do NH khác phát hành: Ngân hàng Techcombank cam kết chắc chắn thanh toán hoặc chiết khấu bộ chứng từ xuất trình phù hợp
 • Chuyển nhượng L/C: Techcombank thực hiện chuyển nhượng từng phần hoặc toàn bộ trị giá L/C đến người hưởng lợi thứ hai theo yêu cầu của khách hàng. Ngay khi nhận được bộ chứng từ Ngân hàng của người hưởng lợi thứ hai, Techcombank hướng dẫn khách hàng bổ sung/thay thế chứng từ để gửi đi đòi tiền ngân hàng phát hành.
 • Xử lý và thanh toán bộ chứng từ L/C xuất khẩu: Techcombank cung cấp dịch vụ xử lý đòi tiền L/C xuất khẩu, bao gồm từ khâu hỗ trợ lập bộ chứng từ giúp khách hàng, kiểm tra bộ chứng từ, tư vấn khách hàng sửa chữa sai biệt, xử lý gửi bộ chứng từ đòi tiền theo L/C xuất khẩu và hạch toán ghi có tiền về.
 • Chiết khấu bộ chứng từ xuất khẩu theo L/C: Techcombank ứng tiền cho khách hàng (là các doanh nghiệp xuất khẩu) trên cơ sở bộ chứng từ LC xuất khẩu vào trước hoặc cùng ngày đến hạn thanh toán của bộ chứng từ.

Nhờ thu xuất khẩu:

 • Xử lý và thanh toán bộ chứng từ nhờ thu xuất khẩu: Ngân hàng Techcombankxử lý và gửi bộ chứng từ đòi tiền giúp doanh nghiệp theo hình thức nhờ thu. Ngay khi nhận được thanh toán từ Ngân hàng nước ngoài, Techcombank ghi có vào tài khoản doanh nghiệp.
 • Chiết khấu có truy đòi bộ chứng từ nhờ thu xuất khẩu: Theo yêu cầu của doanh nghiệp, Techcombank ứng tiền cho doanh nghiệp trên cơ sở bộ chứng từ nhờ thu xuất khẩu vào trước hoặc cùng ngày đến hạn thanh toán của bộ chứng từ
 • Bao thanh toán xuất khẩu: Đây là hình thức cấp tín dụng của Techcombank cho doanh nghiệp thông qua việc kết hợp với các đối tác bao thanh toán quốc tế lớn và uy tín ( Wells Fargo…) mua lại các khoản phải thu theo hợp đồng bao xuất khẩu có phương thức thanh toán là thanh toán trả chậm của doanh nghiệp với nhà nhập khẩu

Tài trợ thương mại nội địa

Bao thanh toán nội địa: Đây là một giải pháp tài chính toàn diện, giúp các doanh nghiệp rút ngắn thời gian tiền hàng tồn đọng, tăng vòng quay vốn và cải thiện thanh khoản

Lợi ích:

 • Nhà cung cấp được chủ động nhận tiền ứng trước lên đến 100% giá trị khoản phải thu ngay sau khi giao hàng và xuất hóa đơn trên cơ sở hợp đồng kinh tế, các chứng từ mua bán, giao hàng và xác nhận thanh toán của người mua (nếu có)
 • Đối với người mua được hưởng lợi ích tài chính từ việc mua hàng trả chậm, tăng cường mối quan hệ gắn kết và kết nối bền vững với nhà cung cấp.

L/C nội địa: Techcombank cam kết chắc chắn sẽ thanh toán cho người thụ hưởng L/C khi người thụ hưởng xuất trình bộ chứng từ phù hợp.  Một số sản phẩm LC đặc thù:

 • LC trả chậm có điều kiện trả ngay (UPAS)
 • Phát hành LC cho Khách hàng được Bảo lãnh bởi Ngân hàng khác

Lợi ích:

 • An toàn trong giao dịch cho cả người mua và người bán kinh doanh trong lãnh thổ Việt Nam
 • Nâng cao vị thế của nhà nhập khẩu trong đàm phán
 • Được Techcombank hỗ trợ tài trợ vốn để thanh toán LC khi đến hạn

Qua các sản phẩm nêu trên có thể thấy Techcombank cung cấp đa dạng sản phẩm đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu và các doanh nghiệp kinh doanh nội địa.

Biểu phí tài trợ thương mại Techcombank

Dịch vụ Loại phí Mức phí
Nhờ thu
1. Nhờ thu đến Xử lý bộ chứng từ nhờ thu đến (DA, DP)

0,2% trị giá BCT nhờ thu

Tối thiểu 25 USD

2. Nhờ thu đi Xử lý bộ chứng từ nhờ thu đi (DA, DP)

0,15% trị giá nhờ thu

Tối thiểu 25 USD

  Sửa đổi chỉ thị nhờ thu 25 USD
Thư Tín Dụng (LC)
1. LC nhập khẩu/LC nội địa do Techcombank phát hành Phát hành LC

 Đối với phần không ký quỹ: 1%/năm trị giá LC không ký quỹ.

Đối với phần ký quỹ: 0,075% trị giá ký quỹ, tối thiểu 50 USD

  Xử lý và thanh toán bộ chứng từ theo LC

0,2% trị giá BCT nhờ thu;

Tối thiểu 25 USD

  Chấp nhận thanh toán bộ chứng từ (BCT) trả chậm 

1,8%/năm x (trị giá đòi tiền - trị giá ký quỹ tương ứng);

Tối thiểu 50 USD

2. LC xuất khẩu/LC nội địa do NH khác phát hành Thông báo LC/Thông báo sửa đổi LC  25 USD
  Kiểm tra bộ chứng từ (không xuất trình đòi tiền qua Techcombank) 50 USD
  Chuẩn bị BCT theo yêu cầu của khách hàng

0,08% trị giá đòi tiền;

Tối thiểu 500.000 VND

  Xử lý BCT và hạch toán tiền về

0,15% trị giá đòi tiền;

Tối thiểu 25 USD

  Hủy thư tín dụng theo yêu cầu  25 USD
  Chuyển nhượng thư tín dụng

0,1% giá trị chuyển nhượng;

Tối thiểu 50 USD

Ngoài các loại phí trên còn nhiều loại phí khác áp dụng cho các sản phẩm tài trợ thương mại khách hàng có thể xem chi tiết TẠI ĐÂY

Hy vọng qua nội dung trên bạn hiểu rõ về các sản phẩm tài trợ thương mại Techcombank đang cung cấp cho các doanh nghiệp.