Dịch vụ ngân quỹ là gì? Dịch vụ ngân quỹ các ngân hàng như thế nào?

Ngân quỹ của ngân hàng là những tài sản có độ thanh khoản lớn như tiền mặt, ngoại tệ, chứng từ có giá trị, tiền gửi thanh toán ở ngân hàng Nhà nước hay ở ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác.

Nhìn chung là ngân quỹ là yếu tố có vai trò quan trọng bậc nhất trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Vậy dịch vụ ngân quỹ là gì? Dịch vụ ngân hàng của các ngân hàng thế nào?

Dịch vụ ngân quỹ là gì?

Dịch vụ ngân quỹ là chỉ hoạt động quản lý các khoản thu và chi trong hoạt động sản xuất kinh doanh của ngân hàng

Dịch vụ ngân quỹ được cung cấp bởi các ngân hàng thông qua việc thu, chi tiền cho chủ tài khoản, cũng như vận chuyển, kiểm đếm hay phân loại và xử lý tiền trong lưu thông...

Doanh nghiệp sử dụng dịch vụ ngân quỹ không cần mất thời gian mà vẫn có thể an tâm với khoản tiền phải thu/chi của mình.

Dịch vụ ngân hàng được các ngân hàng cung cấp phổ biến

Dịch vụ ngân hàng được các ngân hàng cung cấp phổ biến

Dịch vụ ngân quỹ của Ngân hàng Nhà nước như thế nào?

Ngân hàng Nhà nước cung ứng dịch vụ ngân quỹ thông qua việc thu, chi tiền cho chủ tài khoản, vận chuyển, kiểm đếm, phân loại và xử lý tiền trong lưu thông.

Các hoạt động của dịch vụ ngân quỹ Ngân hàng Nhà nước gồm:

 • Cung ứng dịch vụ ngân quỹ thông qua việc thu, chi tiền: Ngân hàng Nhà nước phát hành tiền vào lưu thông và thu tiền từ lưu thông thông qua hoạt động thu chi tiền mặt và các hoạt động nghiệp vụ khác đối với khách hàng
 • Giám định tiền thật/tiền giả cho các cá nhân, tổ chức
 • Thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông cho các tổ chức, cá nhân và niêm yết công khai mẫu tiêu biểu và quy định thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông. Đồng  thời tuyển chọn, phân loại, giám định tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông.

Dịch vụ ngân quỹ của các ngân hàng thương mại thế nào?

Nghiệp vụ ngân quỹ nhằm đảm bảo khả năng thanh toán thường xuyên, các ngân hàng luôn giữ một lượng tiền mặt dưới các hình thức sau:

 • Tiền mặt tại quỹ của ngân hàng: Các ngân hàng phải duy trì mức tồn quỹ tiền mặt để thực hiện chi trả trong ngày tùy thuộc quy mô hoạt động và tính thời vụ.
 • Tiền gửi tại các ngân hàng thương mại khác nhằm thực hiện các nghiệp vụ thanh toán, chuyển tiền cho khách hàng.
 • Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước gồm tiền gửi dự trữ bắt buộc theo qui định của Ngân hàng Nhà nước và tiền gửi thanh toán để phục vụ các hoạt động thanh toán giữa các ngân hàng thông qua vai trò trung gian thanh toán của Ngân hàng Nhà nước.
 • Tiền mặt trong quá trình thu phát sinh do các quan hệ thanh toán vãng lai giữa các ngân hàng, xảy ra khi ngân hàng đã ghi vào bên nợ nhưng thực chất lại chưa nhận được tiền mặt.

Các hoạt động chính trong dịch vụ ngân hàng các ngân hàng thương mại cung cấp cho khách hàng gồm:

 • Đổi tiền (Đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, đổi ngoại tệ)
 • Giữ hộ tiền
 • Lưu giữ hộ giấy tờ có giá
 • Lưu giữ hộ giấy tờ có giá (giấy sở hữu bất động sản, động sản, giấy tờ khác)
 • Lưu giữ hộ các tài sản quý khác
 • Cho thuê két
 • Thu hộ, chi hộ theo yêu cầu của khách hàng
 • Kiểm đếm tiền mặt

Hiện nay hầu hết các ngân hàng thương mại đều cung cấp dịch vụ ngân quỹ cho khách hàng doanh nghiệp, tổ chức và các cá nhân.

Hy vọng qua nội dung trên bạn có thêm những kiến thức hữu ích về dịch vụ ngân quỹ và hiểu hơn về nghiệp vụ ngân quỹ trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng.